ПРОГРАМА „ДУНАВ“ 2014-2020
By     |    май 11, 2017
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за ПРОГРАМА „ДУНАВ“ 2014-2020

ПРОГРАМА „ДУНАВ“ 2014-2020

ПРОГРАМА „ДУНАВ“ 2014-2020 Втора покана Втора покана за проектни предложения е открита по програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020. Крайният срок на за подаването им е до 15 часа на 6 юни 2017 година. Проектните предложения, които могат да бъдат подавани, са по три тематични приоритета. Приоритети По първата приоритетна ос от програмата – „Иновативен и социално ангажиран Дунавски регион“, могат да бъдат подавани проектни предложения в рамките на Специфична […]

Read more
СПЕЦИФИЧНИ ОБУЧЕНИЯ
By     |    апр. 21, 2017
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за СПЕЦИФИЧНИ ОБУЧЕНИЯ

СПЕЦИФИЧНИ ОБУЧЕНИЯ

СПЕЦИФИЧНИ ОБУЧЕНИЯ УО на ОП РЧР публикува ПРОЕКТ на УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура BG05M9OP001-1.022 „СПЕЦИФИЧНИ ОБУЧЕНИЯ“ Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 Ви кани да изпратите своите писмени предложения и възражения по проекта на Условията за кандидатстване по процедура „СПЕЦИФИЧНИ ОБУЧЕНИЯ“, като следва да уточните по кой от двата компонента са изпратените от Вас предложения/възражения. Предложенията/възраженията си можете да изпратите на електронна поща ST2017@mlsp.government.bg. Крайният […]

Read more
BG05M9OP001-1.021 „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“
By     |    апр. 14, 2017
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за BG05M9OP001-1.021 „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“

BG05M9OP001-1.021 „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“

BG05M9OP001-1.021 „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“ На  12.04.2017 г. Управляващият орган на ОП РЧР 2014-2020 обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.021 „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“. УО определя целта на процедурата в повишаване способността на заетите лица да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда. Промени настъпили в резултат на структурни фактори като глобализацията, технологичните промени, застаряването на населението. В отговор на тези съвременни предизвикателства в рамките на процедурата ще се […]

Read more
РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО – НОВИНИ
By     |    мар. 31, 2017
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО – НОВИНИ

РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО – НОВИНИ

РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО – НОВИНИ УО на ОП РЧР информира всички кандидати по процедура „Развитие на социалното предприемачество“ за следното: Във връзка с постъпили запитвания и сигнали, че заложената формула в системата, която индикира за неспазването на заложеното в Условията за кандидатстване 40% ограничение, е невярна, УО направи проверка, при която се установи следното: Формулата, заложена в системата ИСУН 2020 е вярна, но изчислява съотношението до последния знак след […]

Read more
No Thumbnail
By     |    февр. 28, 2017
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ЛЕКАРИ ОТ СПЕШНАТА ПОМОЩ

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ЛЕКАРИ ОТ СПЕШНАТА ПОМОЩ

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ЛЕКАРИ ОТ СПЕШНАТА ПОМОЩ Близо 7000 лекари и професионалисти от Спешната медицинска помощ ще бъдат обучени по проект „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Договорът за предоставянето на средствата беше подписан днес от министъра на труда и социалната политика Гълъб Донев и вицепремиера и министър на здравеопазването д-р Илко Семерджиев. Проектът е на стойност 7 […]

Read more
Намаляване на енергийната интензивност на икономиката
By     |    ян. 19, 2017
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Намаляване на енергийната интензивност на икономиката

Намаляване на енергийната интензивност на икономиката

Намаляване на енергийната интензивност на икономиката Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“, Инвестиционен приоритет 3.1 „Енергийни технологии и енергийна ефективност”, Специфична цел 3.1. “Намаляване на енергийната интензивност на икономиката” като ОБЯВЯВА процедура на подбор на проекти: № BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ Основната […]

Read more