Първите одобрени проекти по ОПИК 2014-2020 са вече факт
By     |    Дек. 1, 2015
Posted in: uncategorized, Възможности за финансиране, Новини     |    Коментарите са изключени за Първите одобрени проекти по ОПИК 2014-2020 са вече факт

Първите одобрени проекти по ОПИК 2014-2020 са вече факт

Първите одобрени проекти за финансиране по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020 са вече одобрени и предстои договаряне до Коледа. Това обяви министърът на икономиката Божидар Лукарски на пресконференция, на която бяха представени резултатите от оценката на проектните предложения, постъпили в рамките на първия краен срок на процедурата „Подобряване на производствения капацитет в Малките и средни предприятия“ по ОПИК. Министър Лукарски подчерта, че процедурата е преминала при огромен интерес, […]

Read more
Ново работно място 2015 с увеличен бюджет и спрян прием
By     |    Ное. 20, 2015
Posted in: uncategorized, Възможности за финансиране, Новини     |    Коментарите са изключени за Ново работно място 2015 с увеличен бюджет и спрян прием

Ново работно място 2015 с увеличен бюджет и спрян прием

Промяната по схема „Ново работно място 2015“ е с цел увеличаване на бюджета на процедурата от 40 000 000 лв на 100 000 000 лева и съответно на целевата стойност на заложените индикатори. Друга промяна в Насоките за кандидатстване по схема „Ново работно място 2015“ е премахването на третия краен срок за подаване на проектни предложения по процедурата. Тази промяна е в резултат на решение на Комитета за наблюдение на ОП РЧР […]

Read more
Националната кампания „Заедно ЗА съпричастността“ ще се проведе в периода  16  – 25 ноември 2015 г.
By     |    Ное. 16, 2015
Posted in: Новини, Събития     |    Коментарите са изключени за Националната кампания „Заедно ЗА съпричастността“ ще се проведе в периода 16 – 25 ноември 2015 г.

Националната кампания „Заедно ЗА съпричастността“ ще се проведе в периода 16 – 25 ноември 2015 г.

Националната кампания „Заедно ЗА съпричастността“ Националната кампания „Заедно ЗА съпричастността“ ще се проведе в периода  16 (понеделник) – 25 (сряда) ноември 2015 г. , обявиха на официалната страница на Структурните фондове 2014-2020 г. в петък. Кампанията е организирана от Мрежата от 28 информационни центъра в сътрудничество с Българския червен кръст и Управляващите органи на програмите 2014-2020 г.  ( За повече информация относно Структурните фондове, които ще бъдат актуални през периода 2014-220 г. […]

Read more
Иновации подкрепени по схема за финансиране на НИРД по ОПИК
By     |    Ное. 10, 2015
Posted in: Възможности за финансиране, Новини     |    Коментарите са изключени за Иновации подкрепени по схема за финансиране на НИРД по ОПИК

Иновации подкрепени по схема за финансиране на НИРД по ОПИК

Стартира обществено обсъждане по процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ Целта на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на ИСИС Управляващият орган на ОПИК обявява за обществено обсъждане първата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Целта на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските […]

Read more
Мярка 4.2. Инвестиции в преработка и маркетинг
By     |    Ное. 10, 2015
Posted in: uncategorized, Възможности за финансиране, Новини     |    Коментарите са изключени за Мярка 4.2. Инвестиции в преработка и маркетинг

Мярка 4.2. Инвестиции в преработка и маркетинг

Мярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти Срок за прием: 30 Ноември – 18 Декември 2015 г. Програма за развитие на селските райони 2014-2020 Подпомагането по Мярка 4.2 ще бъде насочено към модернизиране на физическите активи на предприятията преработващи земеделски продукти с цел производство на нови и качествени продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка. Вид на подкрепата Подкрепа по Мярка 4.2 се предоставя на територията на […]

Read more
Гърция-България 2014-2020 на старта на новия период
By     |    окт. 26, 2015
Posted in: Възможности за финансиране, Новини, Събития     |    Коментарите са изключени за Гърция-България 2014-2020 на старта на новия период

Гърция-България 2014-2020 на старта на новия период

Програмата за сътрудничество Гърция-България 2014-2020 г. е  вече одобрена. Географският обхват на програмата за трансгранично сътрудничество Гърция-България 2014-2020 е идентичен с настоящата програма ETC. Той обхваща територия от 40,202 кв. км и има население от 2,7 милиона жители. Трансграничният регион обхваща четири териториални единици на ниво NUTS II (региони), както и 11 териториални единици на ниво NUTS III (области). Географската зона на програмата включва 7 Области от гръцка страна (Еврос,Кавала, […]

Read more