Зам.-министър Николова даде старт на модернизацията на пречиствателната  станция в Приморско
By     |    ян. 8, 2019
Posted in: Новини, Събития     |    Коментарите са изключени за Зам.-министър Николова даде старт на модернизацията на пречиствателната станция в Приморско

Зам.-министър Николова даде старт на модернизацията на пречиствателната станция в Приморско

ПРОЕКТЪТ Е НА СТОЙНОСТ 22,3 МЛН. ЛЕВА, КАТО ОСНОВНОТО ФИНАНСИРАНЕ Е ПО ОПОС Зам.-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова участва в първа копка по интегрирания инвестиционен проект във водния сектор на агломерация Приморско-Китен. Заедно с кмета на община Приморско Димитър Германов днес тя даде старт на строителните дейности по предстоящата модернизация на съществуващото съоръжение. „Това е физическото начало на един дългоочакван, но успешен проект – резултат от усилията […]

Read more
Публикувани са изисквания за кандидатстване по фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за щетите от природните бедствия в периода 25-30 октомври 2017 г.
By     |    ян. 8, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Публикувани са изисквания за кандидатстване по фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за щетите от природните бедствия в периода 25-30 октомври 2017 г.

Публикувани са изисквания за кандидатстване по фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за щетите от природните бедствия в периода 25-30 октомври 2017 г.

Заинтересованите страни имат възможност да подадат проектни предложения в срок до 31.01.2019 г. Във връзка с бедствието в периода 25-30 октомври 2017 г. в област Бургас, са публикувани Изисквания за кандидатстване по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд „Солидарност” на Европейския съюз по Заявление, регистрирано под номер 2018BG16SPO001. Община Камено и община Бургас пострадаха най-сериозно от бедствието в края месец октомври […]

Read more
Срокове за съхранение на документи за бенефициентите на ОПТП от програмен период 2007-2013
By     |    ян. 8, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Срокове за съхранение на документи за бенефициентите на ОПТП от програмен период 2007-2013

Срокове за съхранение на документи за бенефициентите на ОПТП от програмен период 2007-2013

Уважаеми бенефициенти, Дирекция „Добро управление“, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Техническа помощ” 2007-2013 (ОПТП), уведомява всички бенефициенти, че в съответствие с член 89, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 е получено писмо от Европейската комисия, че всички операции, свързани с приключването на ОПТП за програмния период 2007–2013 г., вече са извършени. За начална дата на тригодишния срок, в рамките на който разходооправдателните документи във връзка […]

Read more
МИГ Троян, Априлци, Угърчин с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-1.038 „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин Нова заетост и стимулиране на микро и малки предприятия“
By     |    ян. 4, 2019
Posted in: Възможности за финансиране, Новини     |    Коментарите са изключени за МИГ Троян, Априлци, Угърчин с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-1.038 „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин Нова заетост и стимулиране на микро и малки предприятия“

МИГ Троян, Априлци, Угърчин с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-1.038 „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин Нова заетост и стимулиране на микро и малки предприятия“

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос № 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, Инвестиционен приоритет 1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местни инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила” и Инвестиционен приоритет 3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, […]

Read more
Стартира прием с втори краен срок за подаване по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-5.001 „Планове за производство и предлагане на пазара“, мярка 5.1„Планове за производство и предлагане на пазара“, по Програма за морско дело и рибарство 2014-202
By     |    ян. 4, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Стартира прием с втори краен срок за подаване по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-5.001 „Планове за производство и предлагане на пазара“, мярка 5.1„Планове за производство и предлагане на пазара“, по Програма за морско дело и рибарство 2014-202

Стартира прием с втори краен срок за подаване по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-5.001 „Планове за производство и предлагане на пазара“, мярка 5.1„Планове за производство и предлагане на пазара“, по Програма за морско дело и рибарство 2014-202

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 5 „Насърчаване на предлагането на пазара и преработването” като обявява процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-5.001 „Планове за производство и предлагане на пазара“, мярка 5.1„Планове за производство и предлагане на пазара“. Чрез процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-5.001 „Планове за производство и предлагане на пазара“, мярка 5.1 се цели […]

Read more
Въпроси и отговори по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-2.008 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“
By     |    ян. 3, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Въпроси и отговори по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-2.008 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“

Въпроси и отговори по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-2.008 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“

Въпросите и отговорите можете да видите ТУК.

Read more