ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ 2014-2020 – ИЗМЕНЕНИ СА НАСОКИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
By     |    юни 6, 2016
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ 2014-2020 – ИЗМЕНЕНИ СА НАСОКИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ 2014-2020 – ИЗМЕНЕНИ СА НАСОКИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ 2014-2020 – ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-1.001-039 ”ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ 2014-2020“ – ИЗМЕНЕНИ СА НАСОКИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ На петото заседание на Комитета за Наблюдение на Оперативна програма Региони в Растеж 2014-2020 са одобрени: ревизирани критерии за оценка на неголеми проекти (ПРИЛОЖЕНИЕ Д: Контролен лист с критерии за оценка на проектни предложения по Инвестиционен приоритет „Интегриран градски транспорт”) и критерии за […]

Read more
НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015 – ОДОБРЕН ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД
By     |    май 11, 2016
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015 – ОДОБРЕН ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД

НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015 – ОДОБРЕН ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД

BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015” – ОДОБРЕН ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015 започва своето изпълнение. Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 публикува Решение № РД05-52/09.05.2016 г. за одобряване на доклада на оценителната комисия за извършена оценка и класиране на проектните предложения, подадени в рамките на първия краен срок за набиране на проектни предложения по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015”.

Read more
Готовност за създаване специална схема по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР) за нуждите на туристическия бранш
By     |    апр. 18, 2016
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Готовност за създаване специална схема по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР) за нуждите на туристическия бранш

Готовност за създаване специална схема по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР) за нуждите на туристическия бранш

В петък, 15/04/2016, министър Калфин е заявил, че има готовност за създаване на нова, специална схема за нуждите на туристическия бранш.   „Готови сме да създадем специална схема по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР) за нуждите на туристическия бранш, заяви днес в Бургас вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин. Той откри дискусия, посветена на възможностите, които Европейския социален фонд предоставя за стимулиране на туристическия […]

Read more
„ЯКО Е ДА СИ ЕКО“ – Министър Василева даде старт на кампания на 28/03/2016г.
By     |    апр. 11, 2016
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за „ЯКО Е ДА СИ ЕКО“ – Министър Василева даде старт на кампания на 28/03/2016г.

„ЯКО Е ДА СИ ЕКО“ – Министър Василева даде старт на кампания на 28/03/2016г.

„ЯКО Е ДА СИ ЕКО“ – Министър Василева  даде старт на кампания на 28/03/2016г. На 28 март 2016 година министърът на околната среда и водите Ивелина Василева  даде начало на националната образователно-информационна кампания „Яко е да си еко“, насочена към  популяризиране на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Обявено е, че събитието  ще се състои от 12:30 часа в Първа английска гимназия в град София.   Кампанията тази година ще […]

Read more
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ СЕ СЛЕДИ В РЕАЛНО ВРЕМЕ
By     |    апр. 11, 2016
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ СЕ СЛЕДИ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ СЕ СЛЕДИ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ СЕ СЛЕДИ В РЕАЛНО ВРЕМЕ До момента ЕК е превела на България близо 750 млн. лв. за плащания по оперативните програми или 4,5% от финансовата рамка за 2014 – 2020 г. Изпълнението на оперативните програми, финансирани чрез Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС, вече може се следи в реално време чрез публичния модул на Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020. Инструментът, достъпен на […]

Read more
НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015 – срокът за приключване работата на оценителната комисия се удължава
By     |    мар. 28, 2016
Posted in: Възможности за финансиране, Новини     |    Коментарите са изключени за НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015 – срокът за приключване работата на оценителната комисия се удължава

НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015 – срокът за приключване работата на оценителната комисия се удължава

НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015 – срокът за приключване работата на оценителната комисия се удължава Процедура за подбор на проектни предложения  BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“ През изминала седмица (25.03.2015 г.) Управляващият орган на Оперативна Програма „Развитие на Човешките Ресурси“ информира всички кандидати, подали проектни предложения в рамките на първия краен срок по процедура за подбор на проектни предложения  BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“, че във връзка с публикуването на Допълнителен списък с […]

Read more