Презентация за процедура по ОПИК пред бизнеса в Благоевград
By     |    ян. 24, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Презентация за процедура по ОПИК пред бизнеса в Благоевград

Презентация за процедура по ОПИК пред бизнеса в Благоевград

Експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., ще представят процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“. Срещата ще се проведе на 31 януари /четвъртък/ в зала „22-ри септември“ в Благоевград от 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 – 10.00 ч.). Поканени за участие са представители на малки и средни предприятия, които развиват своята дейност в […]

Read more
Разширен прием по програма “Родители в заетост” на Агенция по заетостта
By     |    ян. 22, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Разширен прием по програма “Родители в заетост” на Агенция по заетостта

Разширен прием по програма “Родители в заетост” на Агенция по заетостта

Стартира разширен прием на заявления по проект „Родители в заетост” в периода 21 януари – 28 февруари 2019 г. Проектът е съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Целта на програмата е осигуряване на по-доброто съвместяване на професионалния с личния живот на родителите с деца от 0 до 12 годишна възраст и предоставяне на заетост на безработни лица, чрез осигуряване на […]

Read more
Проект на Условия за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Подкрепа за устойчив бизнес” по ОП РЧР
By     |    ян. 21, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Проект на Условия за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Подкрепа за устойчив бизнес” по ОП РЧР

Проект на Условия за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Подкрепа за устойчив бизнес” по ОП РЧР

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 Ви кани да изпратите своите писмени предложения и възражения по проекта на Условията за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Подкрепа за устойчив бизнес”. Предложенията/възраженията си можете да изпратите на електронната поща. Крайният срок е 28.01.2019 г. (включително). След изтичане на посочения по-горе срок, предложения/възражения няма да бъдат приемани. Обръщаме Ви внимание, че на този етап […]

Read more
Информационният ден в Бургас по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – Компонент 2 с променено място за провеждане
By     |    ян. 21, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Информационният ден в Бургас по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – Компонент 2 с променено място за провеждане

Информационният ден в Бургас по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – Компонент 2 с променено място за провеждане

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ информира всички заинтересовани в област Бургас, че информационният ден по операция „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – Компонент 2 е с променено място. Информационният ден ще се проведе в Приморски парк Бургас, Експозиционен център Флора Бургас, Зала I, гр. Бургас, на 31 януари от 11 ч. Повече информация за информационните дни в останалите градове можете да получите […]

Read more
Програма Еразъм на Европейската Комисия предлага възможности за финансиране
By     |    ян. 18, 2019
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Програма Еразъм на Европейската Комисия предлага възможности за финансиране

Програма Еразъм на Европейската Комисия предлага възможности за финансиране

Програма „Еразъм+“ подкрепя дейности в сферата на: училищното образование, висшето образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни, младежкия сектор. Образователна мобилност за граждани (КД1) Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики (КД2) Подкрепа за реформиране на политиките (КД3) Кандидатстването по отворените конкурси става онлайн и с изпращане на документите на хартиен носител към Националната Агенция към всяка от държавите участващи в Еразъм. За България, Националната Агенция по Еразъм […]

Read more
Фондовете за градско развитие  набират проектни предложения
By     |    ян. 17, 2019
Posted in: Новини, Обяви     |    Коментарите са изключени за Фондовете за градско развитие набират проектни предложения

Фондовете за градско развитие набират проектни предложения

ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ – Фонд за градско развитие за гр. София и Южна България и Регионален фонд за градско развитие АД – Фонд за градско развитие за Северна България обявиха покани за набиране на проекти. Финансирането се извършва чрез финансови инструменти и комбинирано финансиране с безвъзмездна финансова помощ, предоставяна от УО на ОПРР. Финансирането е в рамките на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ и Приоритетна […]

Read more