BG05M9OP001-1.021 „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“
By     |    апр. 14, 2017
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за BG05M9OP001-1.021 „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“

BG05M9OP001-1.021 „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“

BG05M9OP001-1.021 „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“ На  12.04.2017 г. Управляващият орган на ОП РЧР 2014-2020 обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.021 „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“. УО определя целта на процедурата в повишаване способността на заетите лица да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда. Промени настъпили в резултат на структурни фактори като глобализацията, технологичните промени, застаряването на населението. В отговор на тези съвременни предизвикателства в рамките на процедурата ще се […]

Read more
РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО – НОВИНИ
By     |    мар. 31, 2017
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО – НОВИНИ

РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО – НОВИНИ

РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО – НОВИНИ УО на ОП РЧР информира всички кандидати по процедура „Развитие на социалното предприемачество“ за следното: Във връзка с постъпили запитвания и сигнали, че заложената формула в системата, която индикира за неспазването на заложеното в Условията за кандидатстване 40% ограничение, е невярна, УО направи проверка, при която се установи следното: Формулата, заложена в системата ИСУН 2020 е вярна, но изчислява съотношението до последния знак след […]

Read more
No Thumbnail
By     |    февр. 28, 2017
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ЛЕКАРИ ОТ СПЕШНАТА ПОМОЩ

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ЛЕКАРИ ОТ СПЕШНАТА ПОМОЩ

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ЛЕКАРИ ОТ СПЕШНАТА ПОМОЩ Близо 7000 лекари и професионалисти от Спешната медицинска помощ ще бъдат обучени по проект „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Договорът за предоставянето на средствата беше подписан днес от министъра на труда и социалната политика Гълъб Донев и вицепремиера и министър на здравеопазването д-р Илко Семерджиев. Проектът е на стойност 7 […]

Read more
Намаляване на енергийната интензивност на икономиката
By     |    ян. 19, 2017
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Намаляване на енергийната интензивност на икономиката

Намаляване на енергийната интензивност на икономиката

Намаляване на енергийната интензивност на икономиката Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“, Инвестиционен приоритет 3.1 „Енергийни технологии и енергийна ефективност”, Специфична цел 3.1. “Намаляване на енергийната интензивност на икономиката” като ОБЯВЯВА процедура на подбор на проекти: № BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ Основната […]

Read more
ЕВРОПЕЙСКОТО ФИНАНСИРАНЕ ПРОДЪЛЖАВА И СЛЕД 2020 ГОДИНА
By     |    ян. 19, 2017
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за ЕВРОПЕЙСКОТО ФИНАНСИРАНЕ ПРОДЪЛЖАВА И СЛЕД 2020 ГОДИНА

ЕВРОПЕЙСКОТО ФИНАНСИРАНЕ ПРОДЪЛЖАВА И СЛЕД 2020 ГОДИНА

ЕВРОПЕЙСКОТО ФИНАНСИРАНЕ ПРОДЪЛЖАВА И СЛЕД 2020 ГОДИНА 17,7 милиарда лева от европейските фондовете са на разположение до края на  програмният период, обявиха на конференция „Планът Юнкер – възможности и резултати“ Европейските фондове ще функционират и след 2020 година, но ще изглеждат по различен начин. Това заяви вицепремиерът в оставка Томислав Дончев по време на националната конференция „Планът Юнкер – възможности и резултати“. Конференцията бе организирана от Конфедерацията на работодателите и […]

Read more
No Thumbnail
By     |    ян. 4, 2017
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за РАЗВИТИЕ НА КЛЪСТЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ

РАЗВИТИЕ НА КЛЪСТЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ

РАЗВИТИЕ НА КЛЪСТЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, организира информационна кампания за представяне на процедура „Развитие на клъстерите в България“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. За повече информация, относно развитието на клъстерите в Българя, посетете нашия блог, където наш финансов анализатор говори по темата. Информационна кампания бе проведена в рамките на периода […]

Read more