ЕВРОПЕЙСКОТО ФИНАНСИРАНЕ ПРОДЪЛЖАВА И СЛЕД 2020 ГОДИНА
By     |    ян. 19, 2017
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за ЕВРОПЕЙСКОТО ФИНАНСИРАНЕ ПРОДЪЛЖАВА И СЛЕД 2020 ГОДИНА

ЕВРОПЕЙСКОТО ФИНАНСИРАНЕ ПРОДЪЛЖАВА И СЛЕД 2020 ГОДИНА

ЕВРОПЕЙСКОТО ФИНАНСИРАНЕ ПРОДЪЛЖАВА И СЛЕД 2020 ГОДИНА 17,7 милиарда лева от европейските фондовете са на разположение до края на  програмният период, обявиха на конференция „Планът Юнкер – възможности и резултати“ Европейските фондове ще функционират и след 2020 година, но ще изглеждат по различен начин. Това заяви вицепремиерът в оставка Томислав Дончев по време на националната конференция „Планът Юнкер – възможности и резултати“. Конференцията бе организирана от Конфедерацията на работодателите и […]

Read more
No Thumbnail
By     |    ян. 4, 2017
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за РАЗВИТИЕ НА КЛЪСТЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ

РАЗВИТИЕ НА КЛЪСТЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ

РАЗВИТИЕ НА КЛЪСТЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, организира информационна кампания за представяне на процедура „Развитие на клъстерите в България“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. За повече информация, относно развитието на клъстерите в Българя, посетете нашия блог, където наш финансов анализатор говори по темата. Информационна кампания бе проведена в рамките на периода […]

Read more
No Thumbnail
By     |    ян. 3, 2017
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за ТРАНСНАЦИОНАЛНИ И ДУНАВСКИ ПАРТНЬОРСТВА ЗА ЗАЕТОСТ И РАСТЕЖ

ТРАНСНАЦИОНАЛНИ И ДУНАВСКИ ПАРТНЬОРСТВА ЗА ЗАЕТОСТ И РАСТЕЖ

ТРАНСНАЦИОНАЛНИ И ДУНАВСКИ ПАРТНЬОРСТВА ЗА ЗАЕТОСТ И РАСТЕЖ   Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж, е името на новата процедура, която Управляващият орган на ОП РЧР 2014-2020 обявяви на 03/04/2016г. Пълното й наименование е  BG05M9OP001- 4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“. Тя ще бъде реализирана в два компонента: ∙  Компонент 1 “Транснационални партньорства за заетост и растеж“ ∙  Компонент 2 “Дунавски партньорства за заетост и […]

Read more
СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
By     |    окт. 25, 2016
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ПО СХЕМА „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО” Във връзка с обявяването на схема „Развитие на социалното предприемачество” по Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” на ОПРЧР 2014-2020, Министерство на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ орган (УО), организира провеждането на информационни дни за представяне на Условията за кандидатстване и приложенията към тях. Кампанията ще стартира на 1.11.2016 г. в гр. Пловдив и продължава […]

Read more
НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015 – ОДОБРЕН ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД
By     |    авг. 15, 2016
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015 – ОДОБРЕН ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД

НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015 – ОДОБРЕН ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД

НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015 – одобрен оценителен доклад по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.003 НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015 – одобрен оценителен доклад Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 публикува Решение № РД05-75/10.08.2016 г. То съдържа одобряване на доклада на оценителната комисия за извършена оценка и класиране на проектни предложения. Такива, подадени в рамките на втория краен срок за набиране на проектни предложения по процедура за […]

Read more
СХЕМА „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“
By     |    авг. 8, 2016
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за СХЕМА „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“

СХЕМА „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“

ПРОЕКТ НА УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-2.006 „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“ Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ кани обществеността да изпраща своите предложения по проекта на Условията за кандидатстване по схема „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“.  Предложенията си можете да изпратите на електронна поща: socialno_predpriemachestvo@mlsp.government.bg.  Крайният срок е 17:30 часа на 19.08.2016 г. (включително). След изтичане на посочения по-горе срок, предложения и становища няма да бъдат приемани. Обърнете […]

Read more