Намаляване на енергийната интензивност на икономиката
By     |    ян. 19, 2017
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Намаляване на енергийната интензивност на икономиката

Намаляване на енергийната интензивност на икономиката

Намаляване на енергийната интензивност на икономиката Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“, Инвестиционен приоритет 3.1 „Енергийни технологии и енергийна ефективност”, Специфична цел 3.1. “Намаляване на енергийната интензивност на икономиката” като ОБЯВЯВА процедура на подбор на проекти: № BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ Основната […]

Read more
ЕВРОПЕЙСКОТО ФИНАНСИРАНЕ ПРОДЪЛЖАВА И СЛЕД 2020 ГОДИНА
By     |    ян. 19, 2017
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за ЕВРОПЕЙСКОТО ФИНАНСИРАНЕ ПРОДЪЛЖАВА И СЛЕД 2020 ГОДИНА

ЕВРОПЕЙСКОТО ФИНАНСИРАНЕ ПРОДЪЛЖАВА И СЛЕД 2020 ГОДИНА

ЕВРОПЕЙСКОТО ФИНАНСИРАНЕ ПРОДЪЛЖАВА И СЛЕД 2020 ГОДИНА 17,7 милиарда лева от европейските фондовете са на разположение до края на  програмният период, обявиха на конференция „Планът Юнкер – възможности и резултати“ Европейските фондове ще функционират и след 2020 година, но ще изглеждат по различен начин. Това заяви вицепремиерът в оставка Томислав Дончев по време на националната конференция „Планът Юнкер – възможности и резултати“. Конференцията бе организирана от Конфедерацията на работодателите и […]

Read more
No Thumbnail
By     |    ян. 4, 2017
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за РАЗВИТИЕ НА КЛЪСТЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ

РАЗВИТИЕ НА КЛЪСТЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ

РАЗВИТИЕ НА КЛЪСТЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, организира информационна кампания за представяне на процедура „Развитие на клъстерите в България“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. За повече информация, относно развитието на клъстерите в Българя, посетете нашия блог, където наш финансов анализатор говори по темата. Информационна кампания бе проведена в рамките на периода […]

Read more
No Thumbnail
By     |    ян. 3, 2017
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за ТРАНСНАЦИОНАЛНИ И ДУНАВСКИ ПАРТНЬОРСТВА ЗА ЗАЕТОСТ И РАСТЕЖ

ТРАНСНАЦИОНАЛНИ И ДУНАВСКИ ПАРТНЬОРСТВА ЗА ЗАЕТОСТ И РАСТЕЖ

ТРАНСНАЦИОНАЛНИ И ДУНАВСКИ ПАРТНЬОРСТВА ЗА ЗАЕТОСТ И РАСТЕЖ   Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж, е името на новата процедура, която Управляващият орган на ОП РЧР 2014-2020 обявяви на 03/04/2016г. Пълното й наименование е  BG05M9OP001- 4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“. Тя ще бъде реализирана в два компонента: ∙  Компонент 1 “Транснационални партньорства за заетост и растеж“ ∙  Компонент 2 “Дунавски партньорства за заетост и […]

Read more
СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
By     |    окт. 25, 2016
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ПО СХЕМА „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО” Във връзка с обявяването на схема „Развитие на социалното предприемачество” по Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” на ОПРЧР 2014-2020, Министерство на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ орган (УО), организира провеждането на информационни дни за представяне на Условията за кандидатстване и приложенията към тях. Кампанията ще стартира на 1.11.2016 г. в гр. Пловдив и продължава […]

Read more
НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015 – ОДОБРЕН ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД
By     |    авг. 15, 2016
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015 – ОДОБРЕН ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД

НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015 – ОДОБРЕН ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД

НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015 – одобрен оценителен доклад по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.003 НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015 – одобрен оценителен доклад Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 публикува Решение № РД05-75/10.08.2016 г. То съдържа одобряване на доклада на оценителната комисия за извършена оценка и класиране на проектни предложения. Такива, подадени в рамките на втория краен срок за набиране на проектни предложения по процедура за […]

Read more