Browsing Category "Събития"
No Thumbnail
By     |    ян. 16, 2017
Posted in: Новини, Събития     |    Коментарите са изключени за ДОКЛАД НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ СОЧИ, ЧЕ 10 МИЛИОНА ДУШИ СА С НОВА РАБОТА БЛАГОДАРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД

ДОКЛАД НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ СОЧИ, ЧЕ 10 МИЛИОНА ДУШИ СА С НОВА РАБОТА БЛАГОДАРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД

ДОКЛАД НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ СОЧИ, ЧЕ БЛИЗО 10 МИЛИОНА ДУШИ СА ЗАПОЧНАЛИ РАБОТА БЛАГОДАРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД В ПЕРИОДА 2007 – 2014 Доклад на Европейската комисия сочи, че една трета от гражданите на република България са  участвали в различни дейности, съфинансирани от фонда за същия период. Информацията е част от Доклад за оценка на инвестициите по линия на ЕСФ през периода 2007 – 2013г., който е  публикуван от Европейската комисия. Съгласно документа до края […]

Read more
BG16RFOP001-3.003 „ПОДКРЕПА ЗА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ“
By     |    ян. 21, 2016
Posted in: Новини, Събития     |    Коментарите са изключени за BG16RFOP001-3.003 „ПОДКРЕПА ЗА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ“

BG16RFOP001-3.003 „ПОДКРЕПА ЗА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ“

BG16RFOP001-3.003 „ПОДКРЕПА ЗА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ“ АКТУАЛНО Е ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG16RFOP001-3.003 „ПОДКРЕПА ЗА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В Р БЪЛГАРИЯ“ НА ОПРР 2014 -2020 Г. В изпълнение на Индикативната годишна работна програма за 2016 г. на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. /ОПРР/ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, Управляващият орган на ОПРР, публикува проект на Насоки за […]

Read more
Националната кампания „Заедно ЗА съпричастността“ ще се проведе в периода  16  – 25 ноември 2015 г.
By     |    Ное. 16, 2015
Posted in: Новини, Събития     |    Коментарите са изключени за Националната кампания „Заедно ЗА съпричастността“ ще се проведе в периода 16 – 25 ноември 2015 г.

Националната кампания „Заедно ЗА съпричастността“ ще се проведе в периода 16 – 25 ноември 2015 г.

Националната кампания „Заедно ЗА съпричастността“ Националната кампания „Заедно ЗА съпричастността“ ще се проведе в периода  16 (понеделник) – 25 (сряда) ноември 2015 г. , обявиха на официалната страница на Структурните фондове 2014-2020 г. в петък. Кампанията е организирана от Мрежата от 28 информационни центъра в сътрудничество с Българския червен кръст и Управляващите органи на програмите 2014-2020 г.  ( За повече информация относно Структурните фондове, които ще бъдат актуални през периода 2014-220 г. […]

Read more
Гърция-България 2014-2020 на старта на новия период
By     |    окт. 26, 2015
Posted in: Възможности за финансиране, Новини, Събития     |    Коментарите са изключени за Гърция-България 2014-2020 на старта на новия период

Гърция-България 2014-2020 на старта на новия период

Програмата за сътрудничество Гърция-България 2014-2020 г. е  вече одобрена. Географският обхват на програмата за трансгранично сътрудничество Гърция-България 2014-2020 е идентичен с настоящата програма ETC. Той обхваща територия от 40,202 кв. км и има население от 2,7 милиона жители. Трансграничният регион обхваща четири териториални единици на ниво NUTS II (региони), както и 11 териториални единици на ниво NUTS III (области). Географската зона на програмата включва 7 Области от гръцка страна (Еврос,Кавала, […]

Read more
ПРОВЕДЕ СЕ МЕЖДУНАРОДЕН СЕМИНАР НА ТЕМА „ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ“ В СОФИЯ НА 6-ТИ ОКТОМВРИ 2015 Г.
By     |    сеп. 30, 2015
Posted in: Новини, Събития     |    Коментарите са изключени за ПРОВЕДЕ СЕ МЕЖДУНАРОДЕН СЕМИНАР НА ТЕМА „ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ“ В СОФИЯ НА 6-ТИ ОКТОМВРИ 2015 Г.

ПРОВЕДЕ СЕ МЕЖДУНАРОДЕН СЕМИНАР НА ТЕМА „ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ“ В СОФИЯ НА 6-ТИ ОКТОМВРИ 2015 Г.

На 6 октомври 2015 г. в „София Хотел Балкан“, гр. София се проведе международен семинар на тема „Финансовите инструменти по структурните и инвестиционни фондове на ЕС“. Семинарът бе организиран от Европейската инвестиционна банка, като част от fi-compass инициативата на Европейската комисия, с оглед повишаване информираността за финансовите инструменти по ЕСИФ в страните-членки на ЕС. Координатор от българска страна бе Централното координационно звено (ЦКЗ) в aдминистрацията на Министерския съвет (АМС), под […]

Read more
Стартира процедура на директно предоставяне чрез системен проект BG05M9OP001-1.006 „Обучения и заетост”
By     |    сеп. 25, 2015
Posted in: Новини, Събития     |    Коментарите са изключени за Стартира процедура на директно предоставяне чрез системен проект BG05M9OP001-1.006 „Обучения и заетост”

Стартира процедура на директно предоставяне чрез системен проект BG05M9OP001-1.006 „Обучения и заетост”

Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обяви процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.006 „ОБУЧЕНИЯ И ЗАЕТОСТ” с Конкретен бенефициент Агенция по заетостта. Целта на операцията е интеграция на безработни лица на възраст над 29 г., регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта, в заетост при работодател в реалния бизнес […]

Read more