Browsing Category "Събития"
До края на годината по ОПИК ще стартират процедури за приблизително 400 млн.лв
By     |    май 3, 2018
Posted in: Възможности за финансиране, Новини, Събития, Управление на проекти     |    Коментарите са изключени за До края на годината по ОПИК ще стартират процедури за приблизително 400 млн.лв

До края на годината по ОПИК ще стартират процедури за приблизително 400 млн.лв

До края на годината по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ ОПИК  ще стартираме процедури за близо 400 млн.лв., от които българските компании ще могат да се възползват. Това заяви министърът на икономиката Емил Караниколов на форум „Индустриалните зони – ключът към икономически растеж на регионите“, проведен в Ловеч. На събитието бе подписан и Меморандум за сътрудничество между „Национална компания индустриални зони“ ЕАД (НКИЗ) и Областна администрация – Ловеч. По време […]

Read more
No Thumbnail
By     |    ян. 16, 2017
Posted in: Новини, Събития     |    Коментарите са изключени за ДОКЛАД НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ СОЧИ, ЧЕ 10 МИЛИОНА ДУШИ СА С НОВА РАБОТА БЛАГОДАРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД

ДОКЛАД НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ СОЧИ, ЧЕ 10 МИЛИОНА ДУШИ СА С НОВА РАБОТА БЛАГОДАРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД

ДОКЛАД НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ СОЧИ, ЧЕ БЛИЗО 10 МИЛИОНА ДУШИ СА ЗАПОЧНАЛИ РАБОТА БЛАГОДАРЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД В ПЕРИОДА 2007 – 2014 Доклад на Европейската комисия сочи, че една трета от гражданите на република България са  участвали в различни дейности, съфинансирани от фонда за същия период. Информацията е част от Доклад за оценка на инвестициите по линия на ЕСФ през периода 2007 – 2013г., който е  публикуван от Европейската комисия. Съгласно документа до края […]

Read more
BG16RFOP001-3.003 „ПОДКРЕПА ЗА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ“
By     |    ян. 21, 2016
Posted in: Новини, Събития     |    Коментарите са изключени за BG16RFOP001-3.003 „ПОДКРЕПА ЗА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ“

BG16RFOP001-3.003 „ПОДКРЕПА ЗА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ“

BG16RFOP001-3.003 „ПОДКРЕПА ЗА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ“ АКТУАЛНО Е ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG16RFOP001-3.003 „ПОДКРЕПА ЗА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В Р БЪЛГАРИЯ“ НА ОПРР 2014 -2020 Г. В изпълнение на Индикативната годишна работна програма за 2016 г. на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. /ОПРР/ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, Управляващият орган на ОПРР, публикува проект на Насоки за […]

Read more
Националната кампания „Заедно ЗА съпричастността“ ще се проведе в периода  16  – 25 ноември 2015 г.
By     |    ное. 16, 2015
Posted in: Новини, Събития     |    Коментарите са изключени за Националната кампания „Заедно ЗА съпричастността“ ще се проведе в периода 16 – 25 ноември 2015 г.

Националната кампания „Заедно ЗА съпричастността“ ще се проведе в периода 16 – 25 ноември 2015 г.

Националната кампания „Заедно ЗА съпричастността“ Националната кампания „Заедно ЗА съпричастността“ ще се проведе в периода  16 (понеделник) – 25 (сряда) ноември 2015 г. , обявиха на официалната страница на Структурните фондове 2014-2020 г. в петък. Кампанията е организирана от Мрежата от 28 информационни центъра в сътрудничество с Българския червен кръст и Управляващите органи на програмите 2014-2020 г.  ( За повече информация относно Структурните фондове, които ще бъдат актуални през периода 2014-220 г. […]

Read more
Гърция-България 2014-2020 на старта на новия период
By     |    окт. 26, 2015
Posted in: Възможности за финансиране, Новини, Събития     |    Коментарите са изключени за Гърция-България 2014-2020 на старта на новия период

Гърция-България 2014-2020 на старта на новия период

Програмата за сътрудничество Гърция-България 2014-2020 г. е  вече одобрена. Географският обхват на програмата за трансгранично сътрудничество Гърция-България 2014-2020 е идентичен с настоящата програма ETC. Той обхваща територия от 40,202 кв. км и има население от 2,7 милиона жители. Трансграничният регион обхваща четири териториални единици на ниво NUTS II (региони), както и 11 териториални единици на ниво NUTS III (области). Географската зона на програмата включва 7 Области от гръцка страна (Еврос,Кавала, […]

Read more
ПРОВЕДЕ СЕ МЕЖДУНАРОДЕН СЕМИНАР НА ТЕМА „ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ“ В СОФИЯ НА 6-ТИ ОКТОМВРИ 2015 Г.
By     |    сеп. 30, 2015
Posted in: Новини, Събития     |    Коментарите са изключени за ПРОВЕДЕ СЕ МЕЖДУНАРОДЕН СЕМИНАР НА ТЕМА „ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ“ В СОФИЯ НА 6-ТИ ОКТОМВРИ 2015 Г.

ПРОВЕДЕ СЕ МЕЖДУНАРОДЕН СЕМИНАР НА ТЕМА „ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ“ В СОФИЯ НА 6-ТИ ОКТОМВРИ 2015 Г.

На 6 октомври 2015 г. в „София Хотел Балкан“, гр. София се проведе международен семинар на тема „Финансовите инструменти по структурните и инвестиционни фондове на ЕС“. Семинарът бе организиран от Европейската инвестиционна банка, като част от fi-compass инициативата на Европейската комисия, с оглед повишаване информираността за финансовите инструменти по ЕСИФ в страните-членки на ЕС. Координатор от българска страна бе Централното координационно звено (ЦКЗ) в aдминистрацията на Министерския съвет (АМС), под […]

Read more