Browsing Category "Обяви"
No Thumbnail
By     |    Дек. 30, 2016
Posted in: Обяви     |    Коментарите са изключени за ПРОЕКТ „РАЗКРИВАНЕ НА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА В „МОДАК“ ООД“ ПРОДЪЛЖАВА

ПРОЕКТ „РАЗКРИВАНЕ НА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА В „МОДАК“ ООД“ ПРОДЪЛЖАВА

Във връзка с изпълнение на проект „Разкриване на нови работни места в „МОДАК“ ООД“, договор № BG05M9OP001-1.003-0080-C01, по схема „Ново работно място 2015“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, през 2016 година са реализирани дейности по осигуряване на заетост за незаети лица от региона, на длъжност Шивач с код по НКПД: №75331014. Също така е проведено е обучение за новонаетите […]

Read more
No Thumbnail
By     |    Дек. 30, 2016
Posted in: Обяви     |    Коментарите са изключени за ПРОДЪЛЖАВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „СЪЗДАВАНЕ НА ОЩЕ НОВИ РАБОТНИ МЕСТА В „МИГ 23 ЕООД“

ПРОДЪЛЖАВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „СЪЗДАВАНЕ НА ОЩЕ НОВИ РАБОТНИ МЕСТА В „МИГ 23 ЕООД“

Във връзка с изпълнението на проект „Осигурена заетост в „Трейнър консулт“ ЕООД“, договор № BG05M9OP001-1.003-1346-C01, по схема „Ново работно място 2015“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, към края на 2016 година се изпълниха дейности по Закупено е техническо оборудване и офис обзавеждане, Закупуване на финансово-счетоводен софтуер, Разработване на Платформа за изпитване/ тестване/атестиране на персонала и Хелпдеск за дистанционна помощ […]

Read more
No Thumbnail
By     |    Дек. 30, 2016
Posted in: Обяви     |    Коментарите са изключени за ПРОДЪЛЖАВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ОСИГУРЕНА ЗАЕТОСТ В „ТРЕЙНЪР КОНСУЛТ“ ЕООД“

ПРОДЪЛЖАВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ОСИГУРЕНА ЗАЕТОСТ В „ТРЕЙНЪР КОНСУЛТ“ ЕООД“

Проектът се изпълнява в периода от 08.09.2016 г. до 08.02.2018 г.

Read more
No Thumbnail
By     |    Дек. 30, 2016
Posted in: Обяви     |    Коментарите са изключени за ПРОДЪЛЖАВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ И КВАЛИФИКАЦИЯ В „БИЗКОНСУЛТ АДВАЙЗЪР“ ЕООД“ ПРОДЪЛЖАВА.

ПРОДЪЛЖАВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ И КВАЛИФИКАЦИЯ В „БИЗКОНСУЛТ АДВАЙЗЪР“ ЕООД“ ПРОДЪЛЖАВА.

Проект “Осигуряване на заетост и квалификация в „Бизконсулт адвайзър“ ЕООД”, договор № BG05M9OP001-1.003-1658-C01 по схема „Ново работно място 2015“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.      

Read more
СТАРТИРАХА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „ОСИГУРЕНА ЗАЕТОСТ В „ТРЕЙНЪР КОНСУЛТ“ ЕООД“
By     |    Ное. 21, 2016
Posted in: Обяви     |    Коментарите са изключени за СТАРТИРАХА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „ОСИГУРЕНА ЗАЕТОСТ В „ТРЕЙНЪР КОНСУЛТ“ ЕООД“

СТАРТИРАХА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „ОСИГУРЕНА ЗАЕТОСТ В „ТРЕЙНЪР КОНСУЛТ“ ЕООД“

                  СТАРТИРАХА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „ОСИГУРЕНА ЗАЕТОСТ В „ТРЕЙНЪР КОНСУЛТ“ ЕООД“, Проектът с договор № BG05M9OP001-1.003-1346-C01, се реализира по схема „Ново работно място 2015“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Общата цел на проекта е спомагане разкриването на 20 нови работни места, които да бъдат заети от неактивни и/или безработни лица. За […]

Read more
No Thumbnail
By     |    окт. 27, 2016
Posted in: Обяви     |    Коментарите са изключени за СТАРТИРАХА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „РАЗКРИВАНЕ НА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА В „МОДАК“ ООД“

СТАРТИРАХА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „РАЗКРИВАНЕ НА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА В „МОДАК“ ООД“

   СТАРТИРАХА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „РАЗКРИВАНЕ НА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА В „МОДАК“ ООД“, Проектът се реализира по договор № BG05M9OP001-1.003-0080-C01, по схема „Ново работно място 2015“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Общата цел на  проекта е създаване на нови, устойчиви работни места за неактивни и/или безработни лица в „МОДАК“ ООД, във връзка с дългосрочната бизнес стратегия за развитие, посредством […]

Read more