Browsing Category "Възможности за финансиране"
НОВА ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ ПО ОПИК
By     |    юли 11, 2016
Posted in: Възможности за финансиране, Новини     |    Коментарите са изключени за НОВА ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ ПО ОПИК

НОВА ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ ПО ОПИК

Нова процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ по ОПИК Нова процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ по ОПИК представи Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. (ОПИК). От ОПИК канят Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) да представи проектни предложения по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ: BG16RFOP002-2.003„Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране […]

Read more
ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г. ЗА ОТЧИТАНЕ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА БФП В ИСУН 2020
By     |    юли 4, 2016
Posted in: Възможности за финансиране, Новини     |    Коментарите са изключени за ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г. ЗА ОТЧИТАНЕ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА БФП В ИСУН 2020

ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г. ЗА ОТЧИТАНЕ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА БФП В ИСУН 2020

Публикуваната Инструкция се отнася за бенефициентите на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Свързана е с отчитането на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) чрез Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020). Инструкцията предоставя на бенефициентите синтезирана и систематизирана информация за конкретните действия, които трябва да бъдат изпълнени при работа с ИСУН 2020. Целта е да бъде осигурено ефективно техническо […]

Read more
НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015 – срокът за приключване работата на оценителната комисия се удължава
By     |    мар. 28, 2016
Posted in: Възможности за финансиране, Новини     |    Коментарите са изключени за НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015 – срокът за приключване работата на оценителната комисия се удължава

НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015 – срокът за приключване работата на оценителната комисия се удължава

НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015 – срокът за приключване работата на оценителната комисия се удължава Процедура за подбор на проектни предложения  BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“ През изминала седмица (25.03.2015 г.) Управляващият орган на Оперативна Програма „Развитие на Човешките Ресурси“ информира всички кандидати, подали проектни предложения в рамките на първия краен срок по процедура за подбор на проектни предложения  BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“, че във връзка с публикуването на Допълнителен списък с […]

Read more
ИНИЦИАТИВА ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
By     |    мар. 14, 2016
Posted in: Възможности за финансиране, Новини     |    Коментарите са изключени за ИНИЦИАТИВА ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ИНИЦИАТИВА ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ИНИЦИАТИВА ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ  „Новата Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ е силен инструмент за подкрепа и насърчаване развитието на малките и средни предприемачи в страната.“ Това заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски на подписването днес на споразумение с Европейската комисия (ЕК), Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за новата Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 (ОПИМСП).Споразумението бе подписано от […]

Read more
ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 – подбор на проекти
By     |    ян. 4, 2016
Posted in: Възможности за финансиране, Новини     |    Коментарите са изключени за ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 – подбор на проекти

ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 – подбор на проекти

ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 – подбор на проекти ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 – подбор на проекти: BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ Целта на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до пазарна реализация на продукт (стока или услуга) или […]

Read more
„Добри и безопасни условия на труд“  по ОП „РЧР 2014-2020“
By     |    Дек. 13, 2015
Posted in: Възможности за финансиране, Новини     |    Коментарите са изключени за „Добри и безопасни условия на труд“ по ОП „РЧР 2014-2020“

„Добри и безопасни условия на труд“ по ОП „РЧР 2014-2020“

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. публикува ПРОЕКТ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД“. Период за прием на документи: 01.03.2016г. – 17:30 ч. Цел на финансирането: Целта на процедурата е да осигури безопасни условия на труд в предприятията, както и подобряване на работната среда, географска мобилност, организацията на труд и управлението на човешките ресурси, което от своя страна […]

Read more