Articles by "admineu, автор на BG Funds"
No Thumbnail
By     |    Ное. 14, 2017
Posted in: Обяви     |    Коментарите са изключени за ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „СЪЗДАВАНЕ НА ОЩЕ НОВИ РАБОТНИ МЕСТА В “МИГ 23” ЕООД“

ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „СЪЗДАВАНЕ НА ОЩЕ НОВИ РАБОТНИ МЕСТА В “МИГ 23” ЕООД“

ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „СЪЗДАВАНЕ НА ОЩЕ НОВИ РАБОТНИ МЕСТА В “МИГ 23” ЕООД“ Проектът се реализира по договор № BG05M9OP001-1.003-0237-C01, по схема „Ново работно място 2015“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Общата цел на  проекта е създаване на нови, устойчиви работни места за неактивни и/или безработни лица в „МИГ 23“ ЕООД, във връзка с дългосрочната бизнес стратегия за […]

Read more
No Thumbnail
By     |    Ное. 14, 2017
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за ИНДИКАТИВНАТА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА /ИГРП/ ЗА 2018 Г. ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 /ОПРР/

ИНДИКАТИВНАТА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА /ИГРП/ ЗА 2018 Г. ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 /ОПРР/

              ИНДИКАТИВНАТА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА /ИГРП/ ЗА 2018 Г. ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 /ОПРР/   На заседанието на КН на ОПРР, проведено на  07 ноември 2017 г., е одобрена ИГРП  за 2018 г. по ОПРР. Предвидено е обявяването на 3 процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) на обща стойност над 173,9 млн. лв.: Ø  През месец март 2018 г. е предвидено да бъде […]

Read more
No Thumbnail
By     |    Ное. 7, 2017
Posted in: Обяви     |    Коментарите са изключени за ПРИКЛЮЧИХА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „РАЗКРИВАНЕ НА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА В „МОДАК“ ООД“

ПРИКЛЮЧИХА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „РАЗКРИВАНЕ НА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА В „МОДАК“ ООД“

ПРИКЛЮЧИХА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „РАЗКРИВАНЕ НА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА В „МОДАК“ ООД“, Проектът се реализира по договор № BG05M9OP001-1.003-0080-C01, по схема „Ново работно място 2015“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Общата цел на  проекта е създаване на нови, устойчиви работни места за неактивни и/или безработни лица в „МОДАК“ ООД, във връзка с дългосрочната бизнес стратегия за развитие. В тази […]

Read more
No Thumbnail
By     |    окт. 19, 2017
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за УВЕЛИЧАВАНЕ НА БЮДЖЕТА ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-3.001 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“КОМИТЕТЪТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПИК И ОПИМСП ВЗЕ РЕШЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА БЮДЖЕТА ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-3.001 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“

УВЕЛИЧАВАНЕ НА БЮДЖЕТА ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-3.001 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“КОМИТЕТЪТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПИК И ОПИМСП ВЗЕ РЕШЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА БЮДЖЕТА ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-3.001 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“

КОМИТЕТЪТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПИК И ОПИМСП ВЗЕ РЕШЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА БЮДЖЕТА ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-3.001 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ В рамките на писмена процедура, проведена в периода 21 септември – 6 октомври 2017 г. Комитетът за наблюдение на ОПИК и ОПИМСП взе решение увеличаване на бюджета на процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. със средства […]

Read more
No Thumbnail
By     |    окт. 16, 2017
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за Родители в заетост

Родители в заетост

655 родители са кандидатствали да им бъде осигурен детегледач по проект Родители в заетост, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Заявления за включване в проекта като детегледачи са подали 379 безработни. Срокът за прием на документи е до 31 октомври или до изчерпване на финансовия ресурс на проекта. Заявления от родители се приемат на хартиен носител, лично във всички бюра по труда в страната, в работни дни между […]

Read more
No Thumbnail
By     |    окт. 3, 2017
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за УО НА ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” ПУБЛИКУВА ЗА КОМЕНТАРИ ПРОЕКТ НА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2018 Г.

УО НА ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” ПУБЛИКУВА ЗА КОМЕНТАРИ ПРОЕКТ НА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2018 Г.

На 30/09/2017 г. УО на ОПРЧР публикува проект на индикативна годишна работна програма за 2018 година.   В съответствие с чл.26, ал. 3 на ПМС 162/22.08.2017 г, УО на ОПРЧР публикува  за коментари проект на индикативна годишна работна програма за 2018 г. по ОПРЧР.  Заинтересованите страни имат възможност да изразят становище и да пращат коментари на електронен адрес igrp@mlsp.government.bg  в срок до 19 октомври 2018 г. Проектът можете да видите тук: […]

Read more