ОБУЧЕНИЕ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИ
By     |    юли 12, 2017
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за ОБУЧЕНИЕ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИ

ОБУЧЕНИЕ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИ

ОБУЧЕНИЕ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИ ОБУЧЕНИЕ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИ, ДОПЪЛНИТЕЛНО СКЛЮЧИЛИ ДОГОВОРИ ЗА БФП ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.001 „ПОДКРЕПА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“ ПО ОПИК   Във връзка със стартиране изпълнението на допълнително сключените договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“по ОПИК се организира еднодневно обучение за бенефициенти на 20 юли 2017 г. Обучението е практически насочено и представя целия процес по изпълнение на договора за безвъзмездна […]

Read more