ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА – НОВИ УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
By     |    юни 30, 2017
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА – НОВИ УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА – НОВИ УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 На 30.06.2017 г. Управляващият орган на ОП РЧР 2014-2020 публикува изменена процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.021 „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“ Целта на процедурата е да повиши способността на заетите лица да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда. Промени, резултат на структурни фактори като глобализацията, технологичните промени, застаряването на населението. В отговор на тези съвременни предизвикателства в рамките на процедурата ще се предоставят обучения за заетите лица. Необходимо […]

Read more