Archive from юни, 2017
ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА – НОВИ УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
By     |    юни 30, 2017
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА – НОВИ УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА – НОВИ УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 На 30.06.2017 г. Управляващият орган на ОП РЧР 2014-2020 публикува изменена процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.021 „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“ Целта на процедурата е да повиши способността на заетите лица да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда. Промени, резултат на структурни фактори като глобализацията, технологичните промени, застаряването на населението. В отговор на тези съвременни предизвикателства в рамките на процедурата ще се предоставят обучения за заетите лица. Необходимо […]

Read more
ПРОЦЕДУРА „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“ – СПРЯНА! СРОКЪТ СЕ УДЪЛЖАВА ДО 15/08/2017 Г.
By     |    юни 26, 2017
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за ПРОЦЕДУРА „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“ – СПРЯНА! СРОКЪТ СЕ УДЪЛЖАВА ДО 15/08/2017 Г.

ПРОЦЕДУРА „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“ – СПРЯНА! СРОКЪТ СЕ УДЪЛЖАВА ДО 15/08/2017 Г.

ПРОЦЕДУРА „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“ – СПРЯНА! СРОКЪТ СЕ УДЪЛЖАВА ДО 15/08/2017 Г. Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ информира всички заинтересовани лица, че се подготвя изменение на Условията за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-1.021 „Обучения за заети лица“, в резултат на което ще бъде удължен и срокът за подаване на проектни предложения по процедурата до 15.08.2017 г. До публикуването на изменените Условия за кандидатстване, временно се преустановява […]

Read more
No Thumbnail
By     |    юни 15, 2017
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за БЛАГОЕВГРАД И ПЕРНИК ПОЛУЧАВАТ ФИНАНСИРАНЕ

БЛАГОЕВГРАД И ПЕРНИК ПОЛУЧАВАТ ФИНАНСИРАНЕ

БЛАГОЕВГРАД И ПЕРНИК ПОЛУЧАВАТ ФИНАНСИРАНЕ ПО ОПОС ЗА ЧИСТОТАТА НА ВЪЗДУХА 191 834 ЛВ. Е РАЗМЕРЪТ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ДВЕТЕ ОБЩИНИ Благоевград и Перник ще получат 191 834 лв. по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ за подобряване чистотата на въздуха. Договорите за безвъзмездна финансова помощ бяха подписани днес от министъра на околната среда и водите Нено Димов и зам.-кмета на Благоевград Зорница Кралева-Тончева и кмета на Перник Вяра Церовска. Двете […]

Read more
ИЗГРАЖДАНЕ НА 151 СОЦИАЛНИ ЦЕНТЪРА ЗА ГРИЖИ ЗА ДЕЦА В СТРАНАТА
By     |    юни 8, 2017
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за ИЗГРАЖДАНЕ НА 151 СОЦИАЛНИ ЦЕНТЪРА ЗА ГРИЖИ ЗА ДЕЦА В СТРАНАТА

ИЗГРАЖДАНЕ НА 151 СОЦИАЛНИ ЦЕНТЪРА ЗА ГРИЖИ ЗА ДЕЦА В СТРАНАТА

ИЗГРАЖДАНЕ НА 151 СОЦИАЛНИ ЦЕНТЪРА ЗА ГРИЖИ ЗА ДЕЦА В СТРАНАТА Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява над 58 млн. лв. за изграждането на нови 151 социални центъра за грижи за деца в страната. Средства са от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. по процедурата „Подкрепа за деинституционализацията на грижите за деца“. Това обяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова. Тя е и и ръководител на […]

Read more