Archive from май, 2017
ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ – СЪРБИЯ
By     |    май 23, 2017
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ – СЪРБИЯ

ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ – СЪРБИЯ

ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ – СЪРБИЯ Сключени договори 35 договора за изпълнение на проекти по Програмата за трансгранично сътрудничество „Interreg-ИПП България – Сърбия  2014-2020 г“. Те са на стойност близо 16 млн. евро, което представлява 47% от общия бюджет на програмата, възлизащ на над 34 млн. евро. Това заяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройство и съпредседател на програмата Деница Николова при откриването на Четвъртия съвместен комитет за наблюдение по Програмата […]

Read more
ФИНАНСОВИ ПОСРЕДНИЦИ-ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МИКРОКРЕДИТИ
By     |    май 17, 2017
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за ФИНАНСОВИ ПОСРЕДНИЦИ-ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МИКРОКРЕДИТИ

ФИНАНСОВИ ПОСРЕДНИЦИ-ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МИКРОКРЕДИТИ

ФИНАНСОВИ ПОСРЕДНИЦИ-ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МИКРОКРЕДИТИ ФИНАНСОВИ ПОСРЕДНИЦИ-ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МИКРОКРЕДИТИ С ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЩЕ БЪДЕ УЛЕСНЕН ДОСТЪПЪТ НА СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И УЯЗВИМИ ГРУПИ ДО ФИНАНСИРАНЕ В офиса на „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“ ЕАД на бул. “Е. Тотлебен“ 30-32 в София в присъствието на представители на медиите, членовете на комисията за избор на финансови посредници са отворени получените заявления за участие. Предметът на обществената поръчка е „Изпълнение на финансов […]

Read more
ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА – ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ
By     |    май 17, 2017
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА – ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ

ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА – ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ

ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА – ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ Министерство на труда и социалната политика информира, че във връзка с обявяването на процедура BG05M9OP001-1.021 „Обучения за заети лица“ по Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” на ОПРЧР 2014-2020, в качеството си на Управляващ орган (УО), организира провеждането на информационни дни за представяне на Условията за кандидатстване (УК). Кампанията стартира на 19-ти май. ⇒ Обявен е следния график: […]

Read more
ПРОГРАМА „ДУНАВ“ 2014-2020
By     |    май 11, 2017
Posted in: Новини     |    Коментарите са изключени за ПРОГРАМА „ДУНАВ“ 2014-2020

ПРОГРАМА „ДУНАВ“ 2014-2020

ПРОГРАМА „ДУНАВ“ 2014-2020 Втора покана Втора покана за проектни предложения е открита по програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020. Крайният срок на за подаването им е до 15 часа на 6 юни 2017 година. Проектните предложения, които могат да бъдат подавани, са по три тематични приоритета. Приоритети По първата приоритетна ос от програмата – „Иновативен и социално ангажиран Дунавски регион“, могат да бъдат подавани проектни предложения в рамките на Специфична […]

Read more