17 май
2017
Posted in: Новини
By    Коментарите са изключени за ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА – ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ

ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА – ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ

ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА – ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ

Процедура „Обучения и заетост за младите хора”

Министерство на труда и социалната политика информира, че във връзка с обявяването на процедура BG05M9OP001-1.021 „Обучения за заети лица“ по Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” на ОПРЧР 2014-2020, в качеството си на Управляващ орган (УО), организира провеждането на информационни дни за представяне на Условията за кандидатстване (УК). Кампанията стартира на 19-ти май.


⇒ Обявен е следния график:

» 19/05/2017 –  гр. Пловдив;

» 22/05/2017 –  гр. Велико Търново;

» 26/05/2017 –  гр. София;

» 29/05/2017 – гр. Бургас;

» 30/05/20177 – гр. Варна; 


Министерство на труда и социалната политика информира, в качеството си на УО и организатор на информационните дни за представяне на Условията за кандидатстване, моли за допълнителна информация, касаеща мястото на провеждане и началния час на всяко събити да се следи сайта на ОПРЧР.

 

Източник: www.eufunds.bg

(Visited 7 times, 1 visits today)
Share

Comments are closed.