8 юни
2017
Posted in: Новини
By    Коментарите са изключени за ИЗГРАЖДАНЕ НА 151 СОЦИАЛНИ ЦЕНТЪРА ЗА ГРИЖИ ЗА ДЕЦА В СТРАНАТА

ИЗГРАЖДАНЕ НА 151 СОЦИАЛНИ ЦЕНТЪРА ЗА ГРИЖИ ЗА ДЕЦА В СТРАНАТА

една посокаИЗГРАЖДАНЕ НА 151 СОЦИАЛНИ ЦЕНТЪРА ЗА ГРИЖИ ЗА ДЕЦА В СТРАНАТА


Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява над 58 млн. лв. за изграждането на нови 151 социални центъра за грижи за деца в страната.

Средства са от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. по процедурата „Подкрепа за деинституционализацията на грижите за деца“. Това обяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова. Тя е и и ръководител на ОПРР  и даде старт на разяснителна кампания по възможностите пред бенефициентите. По мярката могат да кандидатстват общо 54 общини. Сред тях са областни центрове като София, Бургас, Смолян, Кърджали, Благоевград и др. Има и малки общински центрове като Павликени, Нови Пазар, Стражица, Елена и др. Определени са 2 срока за кандидатстване на общините. Първият е до 2 август, а вторият изтича на 3 ноември.

Други 20 общини имат възможност да изградят центрове за здравно-социални грижи със средства от програмата, чийто бенефициент е Министерството на здравеопазването.

Изградени центрове

Зам.-министър Николова уточни, че до 2020 г. се предвижда да бъдат изградени общо около 120 различни центъра. От тях 23 центъра за обществена подкрепа и 27 дневни центъра за подкрепа на деца с увреждания. Общо 16 дневни центъра за подкрепа на деца с тежки и множествени увреждания, 10 центъра за настаняване от семеен тип и 28 преходни жилища за деца от 15 до 18 години. За младежи от 18 до 21 г. –  17 наблюдавани жилища за и 20 центъра за специализирани здравни и социална грижи за деца с увреждания.

Благородна инициатива

„Това е най-благородната инициатива, която оперативната програма финансира“.  Това заяви зам.-министър Николова. „Със сигурност целта, която си поставяме, не е никак малка. За разлика от предходния период, сега инфраструктурата, която ще изградим, има за цел да адаптира настоящи и бъдещи услуги в общините с тенденцията за разкриване на нови услуги, които ще се подкрепят от ОП „Развитие на човешките ресурси“, каза още зам.-министъра. Тя отбеляза, че с реализирането на програмата се изпълнява национална политика касаеща грижата за децата в социалните домове. Също така тяхната подкрепа и помощ, за да се интегрират в обществото и да живеят в една по-добра в близка до семейната среда.

„Това е политика, която започнахме назад в годините и има приемственост от три правителства. Още 2010 г. беше приета визия за деинституционализация на децата в България, която бе подкрепена с немалък ресурс от Европейската комисия, чрез оперативните програми „Регионално развитие“ 2007-2013 г. и „Развитие на човешките ресурси“, напомни още зам.-министър Николова. През миналия програмен период по ОПРР са инвестирани близо 90 млн.лв. Изградени и оборудвания са 132 центъра за настаняване от семеен тип и 26 защитени жилища, 8 дома за медико-социални грижи за деца. Сред тях са социални центрове в София, Пазарджик, Благоевград, Кюстендил, Карнобат и др. областни градове и общински центрове в страната.

Карта на услугите

Деница Николова напомни, че в изминалия програмен период е създадена „карта на услугите“. Тя съдържа всички грижи, които трябва да се разкриват на територията на цялата страна. Актуализирана е в края на м.г., а целта е общините, включени в нея, да имат адекватна отговорност и да кандидатстват за услугите, които се предлагат . Картата е на базата на анализ на МТСП, който показва нуждите в бъдеще, а не само в този момент. Съответно проектите са адаптирани и за бъдещи нужди в общините.

Зам.-министъра обясни, че с реализирането на обектите всички нуждаещи се деца ще получат по-добри места за живеене. Наред с това по-добра инфраструктура, така че да се чувстват по-комфортно в начина си за живот. Да получават по-добри грижи от социални и квалифицирани работници, които да им подадат ръка, за да се интегрира по-успешно в обществото. И най-важното, да имат по-добро бъдеще и възможност за реализация.

(Visited 11 times, 1 visits today)
Share

Comments are closed.