29 авг.
2017
Posted in: Новини
By    Коментарите са изключени за ГЪВКАВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЗАЕТОСТ И ОБУЧЕНИЯ В ПРЕДПРИЯТИЯ С ПРОМЕНЛИВ ИНТЕНЗИТЕТ НА ДЕЙНОСТТА – ОБУЧЕНИЯ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ

ГЪВКАВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЗАЕТОСТ И ОБУЧЕНИЯ В ПРЕДПРИЯТИЯ С ПРОМЕНЛИВ ИНТЕНЗИТЕТ НА ДЕЙНОСТТА – ОБУЧЕНИЯ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ

ОБУЧЕНИЕ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БФП ПО ПРОЦЕДУРА „ГЪВКАВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЗАЕТОСТ И ОБУЧЕНИЯ В ПРЕДПРИЯТИЯ С ПРОМЕНЛИВ ИНТЕНЗИТЕТ НА ДЕЙНОСТТА”


 

Във връзка със стартиране на дейностите по сключени договори по процедура „Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността” на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” на ОПРЧР, Министерство на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ орган (УО), организира провеждането на обучение по управление и отчитане на договорите.

УО на ОПРЧР кани всички бенефициенти, които имат сключени договори или им предстои сключване, да вземат участие в специализираното обучение, което ще се проведе на 31 август 2017 г. в Зала „Пресцентър“ в сградата на Министерство на труда и социалната политика, гр. София, ул. „Триадица“ №2, сутерен.

С цел доброто планиране на събитието, моля да потвърдите участие до 25 август 2017 г. на e-mail: jana.georgieva@mlsp.government.bg.

 

* Източник: www.eufunds.bg

(Visited 12 times, 1 visits today)
Share

Comments are closed.